Anders på kajen med mammans aska under armen

Sprida för vinden

Anders Johansson valde att sprida aska efter sin mor i havet utanför Nynäshamn. En bekant ställde upp med sin båt för att ta Anders, hans sambo Regina och hennes son Daniel ut på den plats där askan skulle strös.

Barn med ros, kremerad aska i båten. För att strö aska i naturen krävs tillstånd från Länsstyrelsen i det län där spridningen skall ske. Numera är det relativt enkelt att få tillstånd för spridning i naturen ifall det sker över vatten. Det är lättare att få tillstånd för spridng över hav än över en insjö. Avståndet till närmaste land, kobbe eller skär skall vara minst 1000 m, och man får inte strö aska över is.

Sprida aska för vinden, död, dö, avlida, begravning, kista, kyrkogård, kremera, krematorium, urna, minneslund, balsamering, lik
Anders strör sin mors aska i havet. Att få tillstånd att strö över mark är betydlingt svårare. Tex. i Stockholms län är det omöjligt att få tillstånd till detta. I vissa fjälltrakter är det däremot möjligt.
Man kan inte gräva ner eller strö aska på egen mark. Förbudet motiveras med att detta kunde kännas obehagligt för en eventuell ny markägare med aska efter en död person på sin tomt.

Foto galleri

© Harry Peronius

 

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium