Statistik
- På 1700-talet var ca 50% av alla som dog, under 15 år.
- År 1900 var ca 30% av alla som dog, under 15 år.
- Idag är mellan 2 och 3% av alla som dör, under 15 år.
Barn som dött under första levnadsåret:
- 1750 20 %
- 1850 15 %
- 1900 10 %
- 1940 3 %
- 1965 1,5 %
- Idag 0,6 % (= 600st.)
av alla barn som föddes levande.
Dödligheten bland barn
 • 0-4 år 10-20 år
 • 1750 8 % 0,6 %
 • början av 1800-talet 6 % 0,5 %
 • slutet av 1800-talet 5 % 0,4 %
 • början av 1900-talet 1-2 % 0,1-0,4%
 • 1950-talet 0,4 % 0,06 %
 • 1960-talet 0,3 % 0,04 %
Självmord per år
 • Slutet av 1700-talet. 50st
 • Slutet av 1800-talet. 800st
 • 1930 - 1990. drygt 1000st
 • Idag. ca 1300st
Döda i barnbörd på 1000 barnaföderskor
 • 1850- 5 promille
 • 1900- 2,5 promille
 • 1950- 0,6 promille
Dödsorsaker i Sverige idag:
 • 35 % hjärt och kärlsjukdomar
 • 20 % cancer
 • 3 % olyckor
 • 2 % självmord
xxx
Antal döda i infektionssjukdomar per år.
Sjukdom
 • Smittkoppor
 • Mässling
 • Scharlakans feber
 • Difteri
 • Kikhosta
 • Frossa
 • Influensa
 • Sömnsjuka
 • Paratyfus
 • Dysenteri
 • Kolera
 • Polio
 • Hjärnfeber
1890-talet
 • 900
 • 1000
 • 2500
 • 900
 • 100
 • 15
 • 100-1000
 • 1743st
1950-talet
 • 0 (sedan 1940)
 • 5
 • 3000
 • 1
 • 10
 • 0
 • 1-3 (sedan 1910)
 • 80
 • 0
 • 7
 • 0 (Sedan 1948)
 • 100
 • 1000-2000
 • 100-2000
 • år 1851 2st
 • år 1900
 • 50-200 (1900-1950)
 • ca 100
Idag
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 15
 • 0
 • 2-5
  sedan 1940
 • 150
xxx xxx
Photo Gallery
USA-color
USA-b/w
Handportraits
Subway
Mixed
India-mixed
Village in India
Chariot
Holy men
©Harry Peronius