En leende begravnings entreprenör sveper en avliden. kyrkogård bårhus svepning kremering kolumbarium minneslund

 

Döden är en del av livet

 

 

 

Om vi kan tänka oss döden som en del av livet kan det bli lättare för oss då våra anhöriga dör. Vi kanske också möter vår egen död på ett bättre sätt.

Med mina bilder visar jag hur begravningsentreprenörer arbetar, hur en kremering går till och hur aska sprids i minneslunden eller "för vinden". Jag visar olika möjligheter att gravsätta askan, och hur svepning, bisättning och eldbegängelse går till.
Få av oss känner till hur vår kropp tas om hand när vi dör. Idag sköter begravningsentreprenören de uppgifter som förr utfördes av familjen.

 

En helig ko äter blommor från begravnings ceremonin, en ung man väntar på att tända kremeringsbrasan för sin förälder
Mitt projekt Bakom dödens kulisser började för många år sedan då jag besökte Nepal och såg hur anhöriga tog hand om kroppen efter en avliden. Kremeringen skedde vid flodkanten under bar himmel och intill det brinnande liket badade barnen. Döden var en naturlig del av livet. När jag kom hem började jag fotografera och studera död och begravning i Sverige.

Jag har hållit föreläsningar på vårdskolor, gymnasier och arbetsplatser där personalen möter döden eller anhöriga till avlidna personer. Kontakta mej om du har frågor om mitt projekt eller är intresserad av en föreläsning. harryperonius@indiaphoto.org

Kremering i Kathmandu Nepal, i bakgrunden badande barn och kvinnor som tvättar kläder i floden dit kvarlevorna efter kremeringen strös
Fotografier från detta projekt har publicerats bland annat:
  • Nordiska museets utställning "Traditioner".
  • Filmen "Våga tala om döden" producerad av LMC mediacenter.
  • Boken "Den sista tjänsten" av Charlotta Reimersson.
  • Ungdomsmässan Ung Nu-95 i Gävle.

Barn badar i närheten av kremerings plattrormarna i Kathmandu Nepal

En död kropp kremeras i Kathmandu Nepal


© Harry Peronius
harryperonius@indiaphoto.org