Tre kirurger vid kroppen

Organ transplantation

Ca 300 personer dör varje år i Sverige under sådana omständigheter att en transplantation skulle kunna genomföras. Endast ca hälften av dessa blir aktuella.

Organen i buken En person vars organ kan transplanteras måste dö i total hjärninfarkt på en intensivvårdsavdelning kopplad till en respirator.
Organen i buken Denna förutsättning är nödvändig för att organen inte skall skadas av syrebrist. Organen måste syresättas med hjälp av en respirator efter det att personen har dött.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2
Del 3

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium