Skylt vid minneslunden på Råckst kyrkogård.

Minneslund

Minneslunden är ett anonymt gravskick där askan antingen strös eller grävs ner på ett speciellt område på kyrkogården.

Att begravas i minneslunden är anonymt. Ingen skall veta exakt var askan ligger.

 

Texten på skylten:

MINNESLUND
Minneslunden är avsedd för nedgrävning eller utstöende av aska efter avliden.

Endast de stensatta ytorna får beträdas

Stockholms Kyrkogårdsnämnd

Aska strös i Minneslund, vackert motljus

 

Askan grävs ner under gräsmattan eller strös i en skogsdunge, beroende på hur kyrkogården ser ut . Aska strös aldrig över snö.

För att kunna bearbeta sin sorg kan det vara viktigt att det finns en grav att gå till. Det är vid graven där många kan känna sin sorg. Det är därför viktigt att noga tänka igenom om det är minneslunden man vill ha som gravplats.

Aska strös i Minneslund, närbild på aska på en ormbunke

 

Anhöriga kan inte närvara då aska strös eller grävs ner i minneslunden. Datumet för gravsättningen är dock inte hemligt. Gravsättningen tas om hand av personalen på kyrkogården eller krematoriet.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium