Kista på väg till krematoriet

Kremering

Varje år dör ca 95.000 personer i Sverige. Av dessa kremeras ca 67%. I storstäderna är talet betydligt högre. I Stockholm kremeras 93% av de avlidna.
I Sverige finns drygt sjuttio krematorier.

Kistor i rad som skall kremeras

För att blommorna skall kunna arrangeras på ett vackert sätt på kistan används metalltråd och en kloss som man sticker blommorna i.

Allt detta måste avlägsnas då kistan kommer till krematoriet.

Även kransar och buketter som finns runt kistan i kyrkan slängs ofta direkt i en container. En del kyrkor har en tradition att placera kransarna utanför kyrkan. Om anhöriga vill kan blommorna tas till graven.

Kista framför ugnen För att askan skall kunna identifieras läggs en nummerbricka av eldfast material på främre högra kanten av kistan. Brickan följer med kistan i ugnen. Även aluminium brickor används, dessa skulle smälta och läggs istället vid luckan på andra sidan ugnen.

Foto galleri

© Harry Peronius

Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5

dö död döden avlida grav begravning kista kyrkogård kremera krematorium urna minneslun balsamering lik svepning kolumbarium